Det indre marked - EU, fiskeri og landbrug - Lasse Lehmann Saatterup

Det indre marked - EU, fiskeri og landbrug

By Lasse Lehmann Saatterup

  • Release Date: 2015-06-16
  • Genre: Politics & Current Affairs
  • Size: 737.2 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Det indre marked - EU, fiskeri og landbrug.pdf 48,179 KB/Sec
Mirror [#2] Det indre marked - EU, fiskeri og landbrug.pdf 26,483 KB/Sec
Mirror [#3] Det indre marked - EU, fiskeri og landbrug.pdf 39,354 KB/Sec

Description

Med film, billeder og animationer sætter bogen fokus på Det indre marked, EU, fiskeri og landbrug og det indre marked og dets påvirkning af fiskeri og landbrug.

Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for det indre markeds fire friheder, hvordan fiskeribranchen og politikere anskuer det indre markeds rolle i forhold til fiskeri og landbrug.

De digitale opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at oprette sin egen fiskeri- eller landbrugsvirksomhed.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historie og samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC eller i tværfaglige forløb relateret til emnet EU og det indre marked.


Emneord: VUC Syd - EU, fiskeri, landbrug, politik, det indre marked, ØMU, fri bevægelighed af varer, kapital, personer, service, tjenesteydelser, fiskeripolitik, landbrugspolitik, euro, europæisk samarbejde, harmonisering, told, Schengen.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
• EU og Danmark
• Markedsøkonomi
Kompetencemål:
Eleven kan tage stilling til politi­ske problemstil­linger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Eleven kan tage stilling til økono­miske problemstil­linger og handle i forhold til egen økonomi og sam­fundsøkonomien.

Stx
Samfundsfag (C)
Kernefag:
Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Samfundsfag (B)
Kernestof
Forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU.

Samfundsfag (A)
Kernestof:
Forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt.

Hf
Samfundsfag (Kultur- og samfundsfagsgruppe)
Kernestof:
• Økonomiske sammenhænge.

Hfe
Samfundsfag (C)
Kernestof:
Politiske beslutninger i Danmark, herunder politiske deltagelsesmuligheder. Økonomiske kredsløb og styringsinstrumenter.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, Niveau D
Kernestof:
• EU’s betydning for Danmarks økonomi
• Danmark og EU.

keyboard_arrow_up